Posty z tagami: C Sharp

Dekodowanie dowodu rejestracyjnego w C#

logo-dot-net

Dzisiaj dekoder AZTEC 2D został przekonwertowany do natywnej wersji w języku programowania C# (dla platformy programistycznej .NET). Przykład wykorzystania biblioteki dekodującej z zeskanowanego ciągu danych do wyjściowego XML-a, który zostanie w całości wyświetlony w kontrolce TextBox

Wersja w C# dostępna jest jedynie w licencji serwerowej, co oznacza, że może być wykorzystywana jedynie w oprogramowaniu… Czytaj dalej »