Kategoria: Dowód rejestracyjny

Jak zeskanować kod z dowodu rejestracyjnego?

Dekoder AZTEC 2D

Firma PELock wprowadziła obok swoich dotychczasowych rozwiązań (biblioteka binarna i kody źródłowe algorytmu dekodującego) nowe rozwiązanie SaaS do dekodowania kodów AZTEC 2D zapisanych w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych. https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec Web API z nowatorskim rozpoznawaniem obrazów Jest to najbardziej zaawansowana edycja Dekodera AZTec, ponieważ umożliwia precyzyjne rozpoznawanie i dekodowanie kodów AZTEC 2D bezpośrednio ze zdjęć oraz obrazków zapisanych w… Czytaj dalej »

Dekodowanie dowodu rejestracyjnego w C#

Dzisiaj dekoder AZTEC 2D został przekonwertowany do natywnej wersji w języku programowania C# (dla platformy programistycznej .NET). Przykład wykorzystania biblioteki dekodującej z zeskanowanego ciągu danych do wyjściowego XML-a, który zostanie w całości wyświetlony w kontrolce TextBox private void buttonDecode_Click(object sender, EventArgs e) { // domyslnie ustaw pusty tekst w oknie ze zdekodowanymi danymi textOutput.Text =… Czytaj dalej »

Projekt help4u (ex-Save Your Life)

Projekt help4u

Uczestnicy projektu help4u (poprzednio Save Your Life) biorący udział w warsztatach Startup Weekend Warsaw poprosili nas o tymczasową licencję w ramach realizowanego projektu swojej aplikacji. Aplikacja w domyśle miała pomagać ofiarom wypadków w szybkim i sprawnym kontakcie ze służbami takimi jak straż pożarna, pogotowie, w zależności od rodzaju wypadku i jego skali. The Help4You app was… Czytaj dalej »

Mobilny i webowy system zarządzania warsztatem samochodowym

Udzieliliśmy tymczasowej licencji na bibliotekę dekodująca w ramach projektu informatycznego realizowanego na Politechnice Wrocławskiej. Studenci realizowali pomysł usprawnienia obsługi klientów oddających samochód do naprawy poprzez skanowanie kodu Aztec z dowodów rejestracyjnych i wykorzystywanie danych zawartych w tym kodzie. Projekt zakończył się sukcesem o czym poinformował nas opiekun projektu – Pan Bogdan Trawiński: Chciałbym serdecznie podziękować za… Czytaj dalej »

Dekoder AZTEC w sieci

Firma PELock LLC rozpoczęła sprzedaż dekodera AZTEC 2D, wykorzystywanego w celu zautomatyzowania procesu wprowadzania danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Dekoder AZTEC przeznaczony jest dla firm tworzących oprogramowanie, gdzie zachodzi potrzeba wprowadzenia danych z dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Zamiast żmudnego przepisywania danych — można skorzystać z naszego dekodera i zautomatyzować cały proces, wykorzystując skaner rozpoznający kodowanie… Czytaj dalej »