Dekodowanie dowodu rejestracyjnego w C#

logo-dot-netDzisiaj dekoder AZTEC 2D został przekonwertowany do natywnej wersji w języku programowania C# (dla platformy programistycznej .NET).

Przykład wykorzystania biblioteki dekodującej z zeskanowanego ciągu danych do wyjściowego XML-a, który zostanie w całości wyświetlony w kontrolce TextBox

private void buttonDecode_Click(object sender, EventArgs e)
{
	// domyslnie ustaw pusty tekst w oknie ze zdekodowanymi danymi
	textOutput.Text = "";

	// utworz klase dekodera AZTEC 2D
	AZTecDecoder myDecoder = new AZTecDecoder();

	// zakodowane dane w formacie ASCII
	string szResult = myDecoder.DecodeValue(textInput.Text);

	// jeśli dekodowanie się udało, wyświetl rozkodowane
	// informacje w formie zrzutu XML
	if (!String.IsNullOrEmpty(szResult))
	{
		textOutput.Text = szResult;
	}
	else
	{
		MessageBox.Show("Nie udało się rozkodować danych!");
		return;
	}
}

Wersja w C# dostępna jest jedynie w licencji serwerowej, co oznacza, że może być wykorzystywana jedynie w oprogramowaniu wykonywanym jedynie po stronie serwera (np. w formie usługi webowej).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *